WYTYCZNE DOBORU NARZĘDZI ŚCIERNYCH

Materiał lub 

przedmiot szlifowany

Rodzaj 

obróbki

Rodzaj i gatunek
materiału ściernego

Nr. wielm. ziarna
i mikroziarna ściernego

Twardość

Nr struktury

1 2 3 4 5 6
Aluminium szlifowanie na okrągło 98C 46 – 60 J – K 6 – 7
szlifowanie wewnętrzne 98C 46 – 60 J – K 6 – 7
szlifowanie płaszczyzn 98C 36 – 60 H – J 6 – 7
Brąz miękki szlifowanie na okrągło 98C 46 – 60 J 6 – 7
szlifowanie płaszczyzn 98C 36 – 46 J 6
Brąz twardy
Granit
szlifowanie na okrągło 97A 60 L 7
szlifowanie płaszczyzn 97A
98C
46 J 6
szlifowanie płaszczyzn 98C 24 – 320 K – N 5 – 9
Guma miękka
Guma twarda
szlifowanie wałków 98C 36 J – K 5 – 6
szlifowanie wałków 98C 40 J – K 6 – 7
Miedź szlifowanie wałków 98C 46 – 60 J – L 6 – 7
szlifowanie płaszczyzn 98C 24 – 36 I – J 5 – 6
Mosiądz szlifowanie wałków 98C 46 – 60 K 6 – 7
szlifowanie płaszczyzn 98C 24 – 36 H – J 5 – 6
Porcelana szlifowanie wałków i płaszczyzn 99C 46 – 60 J – K 6 – 8
Stal miękka szlifowanie wałków 95A 46 – 60 L – M 6 – 7
szlifowanie otworów 99A 60 – 80 K – M 7 – 8
szlifowanie płaszczyzn 99A 36 – 60 J – K 5 – 7
Stal hartowana szlifowanie wałków 97A 46 – 60 K – L 6 – 7
szlifowanie otworów 99A 46 – 80 J – M 6 – 8
szlifowanie płaszczyzn 99A 54 – 60 H – K 6 – 7
Stal szybkotnąca szlifowanie wałków 99A
98A
60 – 80 J – L 6 – 8
szlifowanie otworów 99A 60 – 80 J – K 6 – 8
szlifowanie płaszczyzn 99A 46 – 60 H – J 6 – 7
Stal nierdzewna szlifowanie wałków CrA 46 – 60 L 6 – 7
szlifowanie otworów 99C 46 – 60 K 6 – 7
szlifowanie płaszczyzn 99C 36 – 54 H – J 5 – 7
Szkło szlifowanie krawędzi 99A 80 – 120 N – P 8
Węgliki spiekane ostrzenie 98C 60 – 100 H – K 7 – 8
szlifowanie wałków i otworów 99C 60 – 100 H – K 7 – 8
Żeliwo szare szlifowanie zgrubne 95A
98C
20 – 30 N – P 5 – 6
szlifowanie wykańczające 98C 46 – 60 J – L 6 – 7
Żeliwo twarde szlifowanie wstępne 97A
98C
24 – 36 M – O 5 – 6
szlifowanie wykańczające 97C
98C
46 – 60 I – K 6 – 7ZASADA
 ZAPISU CHARAKTERYSTYKI NARZĘDZI ŚCIERNYCH 
DOPUSZCZALNEJ PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ

1)
Oznaczenie ziarna ściernego
FMiWŚ „KORUND” Koło Wg PN-72 M-59100
A – elektrokorund zwykły 95A
19A – elektrokorund mieszany (A + 38A)
23A – elektrokorund MIESZANY (A + 38A)
25A – elektrokorund chromowy CrA
32A – monokorund MA
38A – elektrokorund szlachetny 99A
57A – elektrokorund półszlachetny 97A
Z5 – elektrokorund  cyrkonowy ZrA
ZF – elektrokorund cyrkonowy ZrA
76A – elektrokorund spiekany
37C – węglik krzemu czarny 98C
39C – węglik krzemu czarny 99C

 

2)

Nr ziarna ściernego
grube średnie drobne bardzo drobne
8 30 70 220
10 36 80 240
12 46 90 280
14 54 100 320
16 60 120 400
20   150  
14   180  

 

3)

Twardość

DFGH bardzo miękkie
HIJK miękkie
LMNO średnie
PQRST twarde
UVWXZ bardzo twarde

 

4)
Struktura
0
1
2
3
zwarta
4
5
6
średnia
7
8
otwarta
10
12
wielkopor.

5)
Rodzaj spoiwa
V ceramiczne
B żywiczne
Mg magnezytowe

 
 

6)

Typ spoiwa

V V, VBE, VBA, VBEP, VBEX 113P, VK, VKP, VK X 113P
B B3, B35, B5, B6, B7, B7H, B12, B12P, B14, BZZ, BZZ,D, BZZF, BZ1D, BZ1F, BDA, BNA, BRAD112

 
 

7)
Dopuszczalna prędkość robocza

Dla ściernisk ceramicznych:
20 / 23 / 25 / 28 / 30 / 31 / 33 / 35 / 40 / 43 / 45 / 50 / 60 / 80 [m/s]

Dla ściernisk żywicznych:
20 / 30 / 33 / 35 / 43 / 48 / 60 / 80 / 100/ [m/s]

Dla ściernic magnezowych:
do 20 [m/s]

NUMERY ZIARNA ŚCIERNEGO KLASYFIKUJE SIĘ WEDŁUG JEGO WYMIARU CHARAKTERYSTYCZNEGO

Zestawienie takie wg PN-76/M-59107 przedstawia poniższa tablica:

Numer ziarna (oznaczenie) Charakterystyczny wymiar ziarna um
od do włącznie
ziarno do narzędzi ściernych spojonych 8 2800 2360
10 2360 2000
12 2000 1700
14 1700 1400
16 1400 1180
20 1180 100
22 1000 850
24 850 710
30 710 600
36 600 500
40 500 425
4 425 355
54 355 300
60 300 250
70 250 212
80 212 180
90 180 150
100 150 125
120 125 105
150 105 75
180 90 63
220 75 53