WYTYCZNE DOBORU NARZĘDZI ŚCIERNYCH

Warunkiem sukcesu procesu szlifowania jest właściwy dobór narzędzia ściernego tak, aby skutecznie realizowało postawione przed nim zadanie technologiczne.

Poniżej przedstawione zostaną najbardziej typowe reguły doboru charakterystyki narzędzia ściernego w zależności od:

1) Materiału ściernego:

– do szlifowania stali i żeliwa ciągliwego stosować elektrokorund.

– do węglików spiekanych, żeliwa kruchego, betonu, metali niezależnych, gumy, materiałów ceramicznych stosować węglik krzemu.

– w ciężkich warunkach obróbki zgrubnej stosuje się elektrokorund zwykły (95A), elektrokorund cyrkonowy (ZrA) oraz węglik krzemu czarny (98C).

– do szlifowania wykańczającego stali i stali hartowanych stosuje się elektrokorund szlachetny (99A).

– do szlifowania wykańczającego węglików spiekanych i materiałów ceramicznych stosuje się węglik krzemu zielony (99C).

– do szlifowania bardzo twardych materiałów stosować diament lub borazon

2) Wielkości ziarna:

ziarno grube stosować do szlifowania materiałów miękkich i ciągliwych. W operacjach cięcia i operacjach szybkiego usuwania dużych naddatków, dużych głębokości skrawania oraz wykańczania powierzchni o dużej chropowatości. Ziarno grube stosowane jest również w przypadku dużej powierzchni kontaktu ściernicy z materiałem obrabianym.

ziarno drobne stosować do szlifowania materiałów twardych i kruchych oraz do operacji dokładnego wykończenia powierzchni o małej chropowatości. Ziarno drobne stosuje się również w przypadku niewielkiej powierzchni styku ściernicy z materiałem obrabianym.

3) Twardości ściernicy:

ściernice twarde stosować do szlifowania materiałów miękkich. Do operacji obróbki zgrubnej i ręcznej, a także tam, gdzie powierzchnia styku ściernicy z materiałem obrabianym jest mała. Ściernice o wyższym stopniu twardości stosuje się na szlifierkach o większej mocy.

ściernice miękkie stosować do szlifowania twardych materiałów, w operacjach o dużej powierzchni styku ściernicy z materiałem obrabianym.

4) Struktury ściernicy:

ściernice o strukturze zwartej stosować przy małych powierzchniach styku ściernicy z obrabianym materiałem.

ściernice o strukturze otwartej stosować w celu podniesienia wydajności szlifowania i w operacjach tzw. „chłodnego szlifowania”.

ściernice o strukturze wielkoporowej przy szlifowaniu materiałów miękkich i plastycznych (aluminium, guma).

5) Rodzaju spoiwa:

spoiwo ceramiczne stosować do szlifowania precyzyjnego.

spoiwo żywiczne stosować do obróbki zgrubnej i cięcia. W niektórych przypadkach odpowiednio dobrane spoiwo żywiczne pozwala na dokładne wykończenie powierzchni.

spoiwo poliuretanowe stosować do bardzo dokładnej końcowej powierzchni (szlifowanie fine, ultra fine, satynowanie, polerowanie i mazerowanie)

6) Roboczej prędkości ściernicy:

– dla ściernic ze spoiwem ceramicznym standardowa prędkość robocza to 35m/s, 40m/s i 45m/s w zależności od granulacji i stopnia twardości.

– dla ściernic ze spoiwem żywicznym prędkość standardowa wynosi 50 i 63m/s.

– w zależności od rodzaju spoiwa i dodatkowego zbrojenia ściernicy, prędkości podwyższone mogą wynosić 50 i 63m/s dla spoiw ceramicznych oraz 80 i 100 m/s dla spoiw żywicznych. Podwyższone prędkości robocze ściernicy, powodują wzrost jej „twardości dynamicznej” co zwiększa gładkość szlifowanej powierzchni.

NIE WOLNO JEDNAK PRZEKRACZAĆ DOPUSZCZALNEJ PRĘDKOŚCI PRACY PODANEJ NA ŚCIERNICY.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących odpowiedniego doboru narzędzi ściernych prosimy o kontakt z naszym Działem Handlowym.

 

  

 TYPOWE PRZYKŁADY DOBORU NARZĘDZI ŚCIERNYCH:

Materiał lub 

przedmiot szlifowany

Rodzaj 

obróbki

Rodzaj i gatunek
materiału ściernego

Nr. wielm. ziarna
i mikroziarna ściernego

Twardość

Nr struktury

1 2 3 4 5 6
Aluminium szlifowanie na okrągło 98C 46 – 60 J – K 6 – 7
szlifowanie wewnętrzne 98C 46 – 60 J – K 6 – 7
szlifowanie płaszczyzn 98C 36 – 60 H – J 6 – 7
Brąz miękki szlifowanie na okrągło 98C 46 – 60 J 6 – 7
szlifowanie płaszczyzn 98C 36 – 46 J 6
Brąz twardy
Granit
szlifowanie na okrągło 97A 60 L 7
szlifowanie płaszczyzn 97A
98C
46 J 6
szlifowanie płaszczyzn 98C 24 – 320 K – N 5 – 9
Guma miękka
Guma twarda
szlifowanie wałków 98C 36 J – K 5 – 6
szlifowanie wałków 98C 40 J – K 6 – 7
Miedź szlifowanie wałków 98C 46 – 60 J – L 6 – 7
szlifowanie płaszczyzn 98C 24 – 36 I – J 5 – 6
Mosiądz szlifowanie wałków 98C 46 – 60 K 6 – 7
szlifowanie płaszczyzn 98C 24 – 36 H – J 5 – 6
Porcelana szlifowanie wałków i płaszczyzn 99C 46 – 60 J – K 6 – 8
Stal miękka szlifowanie wałków 95A 46 – 60 L – M 6 – 7
szlifowanie otworów 99A 60 – 80 K – M 7 – 8
szlifowanie płaszczyzn 99A 36 – 60 J – K 5 – 7
Stal hartowana szlifowanie wałków 97A 46 – 60 K – L 6 – 7
szlifowanie otworów 99A 46 – 80 J – M 6 – 8
szlifowanie płaszczyzn 99A 54 – 60 H – K 6 – 7
Stal szybkotnąca szlifowanie wałków 99A
98A
60 – 80 J – L 6 – 8
szlifowanie otworów 99A 60 – 80 J – K 6 – 8
szlifowanie płaszczyzn 99A 46 – 60 H – J 6 – 7
Stal nierdzewna szlifowanie wałków CrA 46 – 60 L 6 – 7
szlifowanie otworów 99C 46 – 60 K 6 – 7
szlifowanie płaszczyzn 99C 36 – 54 H – J 5 – 7
Szkło szlifowanie krawędzi 99A 80 – 120 N – P 8
Węgliki spiekane ostrzenie 98C 60 – 100 H – K 7 – 8
szlifowanie wałków i otworów 99C 60 – 100 H – K 7 – 8
Żeliwo szare szlifowanie zgrubne 95A
98C
20 – 30 N – P 5 – 6
szlifowanie wykańczające 98C 46 – 60 J – L 6 – 7
Żeliwo twarde szlifowanie wstępne 97A
98C
24 – 36 M – O 5 – 6
szlifowanie wykańczające 97C
98C
46 – 60 I – K 6 – 7

 

ZASADA ZAPISU CHARAKTERYSTYKI NARZĘDZI ŚCIERNYCH
DOPUSZCZALNEJ PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ: