Tarcze płaskie i z wybraniem

 

Ściernice płaskie i z wybraniem ze spoiwem ceramicznym stanowią najliczniejszą grupę narzędzi ściernych uniwersalnych i specjalnych.
W tabeli przedstawione zostały kształty poszczególnych typów ściernic płaskich i z wybraniem.

Ściernic płaskie i z wybraniem służą zazwyczaj do precyzyjnego szlifowania różnych materiałów i ostrzenia narzędzi skrawających, w operacjach szlifowania płaszczyzn, wałków w kłach i bezkłowo, otworów, szlifowania profilowego i kształtowego, a także do prac warsztatowych i do obróbki zgrubnej. W tablicach przedstawione zostały przedziały zawierające najczęściej stosowane wymiary ściernic płaskich i z wybraniem.

RODZAJE ZARYSÓW
Ściernice płaskie mogą mieć zarys ukształtowany na obrzeżu. Niektóre z tych zarysów są znormalizowane i są oznaczone literą bezpośrednio po numerze typu ściernicy.

  1. U = 3,2 [mm] jeśli w zamówieniu nie podano inaczej
  2. Wartości V i X zgodnie z zamówieniem

Zarys X – nieznormalizowany, możliwy do wykonania na podstawie rysunku dostarczonego przez klienta

 

W tej kategorii nasza firma dysponuje ściernicami następujących producentów: