Narzędzia polerskie o spoiwie elastycznym

Narzędzia polerskie o spoiwie elastycznym są przeznaczone do szlifowania precyzyjnego, gradowania, wygładzania i obróbki polerskiej, a także satynowania i mazerowania powierzchni różnego rodzaju takich jak: metal, szkło, drewno czy kamień. Występują w postaci ściernic talerzowych, płaskich, walcowych i trzpieniowych.

Zakres stosowania tych narzędzi znacznie przekracza zakres tradycyjnych produktów ściernych. Cechą szczególną elastycznych materiałów ściernych ze spoiwem poliuretanowym jest możliwość ich dostosowania do obrabianego przedmiotu, bez ryzyka zmiany jego geometrii. Największą jednak zaletą stosowania tego typu narzędzi jest możliwość uzyskania powierzchni o chropowatości: Rz <1 um. Wykorzystanie elastycznych narzędzi jest wskazane zwłaszcza tam, gdzie za pomocą konwencjonalnych narzędzi szlifierskich nie można już uzyskać dalszej poprawy obrabianej powierzchni.

Nie wymagają w zasadzie wyrównywania, pracują równomiernie aż do całkowitego zużycia, charakteryzuje je wysoka trwałość, nie brudzą oraz nie powodują zapylenia pomieszczeń. Nie wytwarzają wysokiej temperatury podczas pracy. Powierzchnię roboczą narzędzi można łatwo profilować do żądanego kształtu. Dzięki elastyczności spoiwa, powierzchnia ściernicy dopasowuje się do kształtu powierzchni obrabianej, zapewniając równomierne i precyzyjne polerowanie.

 

 

Szczegółowe informacje produktowe znajdą Państwo w katalogu naszego dostawcy MARTINNO. Katalog można znaleźć tu: TUTAJ