Elektrokorund

95A – Elektrokorund zwykły – koloru brązowego, szarobrązowego lub szarego, jest wytapiany z boksytu. Zawiera około 95% AI203 (min. 94,5%). Pozostałość stanowią domieszki w postaci tlenków: Tio2, Si02, Fe203, CaO.

Jest z całej grupy elektrokorundów najmniej kruchy, najmniej łupliwy, stosunkowo najbardziej ciągliwy, ma ziarna o bardzo trwałych kryształach mających kształt zwartych bloków. Z tych względów elektrokorund zwykły jest bardziej odpowiedni do operacji szlifowania zgrubnego, szlifowania w ciężkich warunkach pracy, przy stosunkowo grubych warstwach do zeszlifowania i wszędzie tam, gdzie jest wymagana wysoka wytrzymałość krawędzi.

Typowe przykłady zastosowania to: szlifowanie zgrubne na szlifierkach stojakowych,
na szlifierkach ręcznych, w odlewniach, kuźniach, w różnych warsztatach mechanicznych do obróbki stali, staliwa i żeliwa, oraz w niektórych operacjach szlifowania szkła.

99A – Elektrokorund szlachetny jest otrzymywany z tlenku glinu o wysokim stopniu czystości (powyżej 98,5% AIZ03), w procesie wytopu w piecu elektrycznym łukowo oporowym.
Charakteryzuje się najwyższą czystością chemiczna (min. 99% AI203), zawiera najmniej domieszek, którymi są inne tlenki (Si02, Fe203, CaO, Na20). Ma barwę białą lub ceglistą. Z grupy elektrokorundów jest najbardziej łupliwy i najbardziej kruchy.

Ma bardzo ostre i poszarpane krawędzie. Cechuje się zatem wysoką zdolnością samoostrzenia się ziaren. Ze względu na ostrość i kruchość jest stosowany do produkcji narzędzi ściernych przeznaczonych do obróbki precyzyjnej i wykończeniowej twardych stali oraz wszędzie tam, gdzie przedmiot szlifowany nie powinien się nagrzewać i przypalać, a także tam gdzie zależy nam na tzw. „chłodnym szlifowaniu”. Typowe przykłady zastosowania to: precyzyjne szlifowanie i ostrzenie narzędzi, szlifowanie płaszczyzn, otworów i wałków,
szlifowanie gwintów i kół zębatych.

Wielkości ziaren materiałów ściernych dostępnych w naszym asortymencie są oznaczone numerami wg PN-76/M.-59107 i zgodne są z międzynarodowymi zaleceniami ujętymi w normach FEPA. Wielkości ziaren ściernych są nazywane również potocznie granulacją lub ziarnistością. W tabeli podano zestawienie numerów ziaren stosowanych do produkcji narzędzi ściernych spojonych. Każdy numer ziarna jest przyporządkowany dopuszczalnemu przedziałowi wielkości ziarna, określonej w mikrometrach (µm.).

Oznaczenia granulacji ziarna ściernego do narzędzi ściernych spojonych

Numer granulacji ziarna ściernego „wg normy FEPA”

Charakterystyczny wymiar ziarna ściernego w µm

od

do (włącznie)

ziarno grube

16
20
22
24
30

1400
1180
1000
850
710

1180
1000
850
710
600

ziarno średnie

36
40
46
54
60

60
500
425
355
300

500
425
355
300
250

ziarno drobne

70
80
90
100
120

250
212
180
150
125

212
180
150
125
106

ziarno bardzo drobne

150
180
220

106
90
75

75
63
53

mikroziarno

F240/45
F280/37
F320/29
F360/23
F400/17

46,5
38,0
30,7
24,3
18,3

42,5
35,0
27,7
21,3
16,3