Tarcze do cięcia i szlifowania      

Do podstawowych typów tarcz ściernych do cięcia i szlifowania można zaliczyć ściernice typów 41, 42 oraz 27.
Ich kształty zostały przedstawione w tabeli:

 

 

Ściernice typów 41 i 42 stanowią liczną i popularną grupę narzędzi ściernych uniwersalnych i specjalnych, przeznaczonych do przecinania różnych materiałów. Stosowane są powszechnie na budowach, w wytwórniach konstrukcji stalowych, w stoczniach, zakładach budowy maszyn, w hutach, w przemyśle odlewniczym, chemicznym i innych, a także w mniejszych warsztatach i narzędziowniach. W zależności od wielkości i wymagań współpracują z różnymi szlifierkami-przecinarkami: ręcznymi, stołowymi, narzędziowymi, laboratoryjnymi, stacjonarnymi, wahadłowymi i przejezdnymi o napędzie elektrycznym, pneumatycznym, hydraulicznym albo spalinowym. Wymiary najczęściej stosowanych ściernic typu 41 i 42 zostały przedstawione w tabelach. Pozostałe wymiary również są dostępne w ofercie naszej firmy.

 

Ściernice typu 27 stanowią liczną i popularną grupę narzędzi ściernych uniwersalnych i specjalnych, przeznaczonych do zgrubnego szlifowania różnych materiałów. Stosowane są podobnie jak wyżej opisane typy, to znaczy  na budowach, w stoczniach, w wytwórniach konstrukcji stalowych, w przemyśle odlewniczym, budowy maszyn, chemicznym i innych, a także w mniejszych warsztatach i gospodarstwach. Współpracują z ręcznymi szlifierkami kątowymi, czołowymi/pionowymi, prostymi o napędzie elektrycznym i pneumatycznym. Najczęściej stosowane do pracy pod kątem  20-35°, ale i 90° jeżeli wymaga tego specyfika operacji. Podstawowe wymiary ściernic typu 27 zostały przedstawione w tabeli. Pozostałe wymiary również są dostępne w ofercie naszej firmy.

W tej kategorii nasza firma dysponuje ściernicami następujących producentów: