Śrut staliwny

TYP

OKRĄGŁY

ŁAMANY

OPIS

Ścierniwo metalowe, niezwykle
wydajne, wielokrotnego użytku
o okrągłych ziarnach ściernych.
Ścierniwo metalowe, niezwykle wydajne,
wielokrotnego użytku, o ostrych krawędziach.

GRANULACJA

Wielkość ziaren śrutu według
rozsiewu od S 70 do S 1320.
Wielkość ziaren śrutu łamanego
według rozsiewu od G 10 do G 325.

ZASTOSOWANIE

Główne zastosowanie do
oczyszczarek posiadających
koła rzucające śrut.
Główne zastosowanie do pneumatycznej obróbki
strumieniowo  ściernej w komorach i kabinach.

CEL

 usuwanie zendry hutniczej i rdzy,

 usuwanie z odlewów
zanieczyszczeń masą formierską,

 utwardzanie powierzchni
metalowych drogą kulowania,

 usuwanie nadlewów
z odlewów i wyrobów hutniczych,

 usuwanie zadziorów
z odlewów i wyrobów hutniczych,

 usuwanie ostrych krawędzi.

 oczyszczanie powierzchni z zanieczyszczeń
i zdegradowanych powłok,

 chropowacenie powierzchni metalowych
przed nakładaniem powłok ochronnych,

 ujednolicanie wyglądu powierzchni,

 usuwanie zendry hutniczej
i walcowniczej z wyrobów hutniczych,

 usuwanie zadziorów i nadlewów,

 czyszczenie odlewów staliwnych i żeliwnych
z tzw. przypaleń lub po ich wyżarzaniu lub hartowaniu.