Węglik krzemu

98C – węglik krzemu czarny, nazywany również karborundem jest materiałem ściernym o wyższej twardości niż elektrokorund, ale w porównaniu z nim jest znacznie bardziej kruchy. W procesie wytwarzania kryształy węglika krzemu rosną, a kształtują się one przez resublimację atomów węgla i krzemu (98% SiC). Mają zatem zalety, jakie posiadają, naturalnie ukształtowane kryształy. Ziarna węglika krzemu mają, ostre krawędzie i ostre naroża, wskutek czego narzędzia ścierne z niego wyprodukowane maja dobrą skrawność i dobrą zdolność zagłębiania się w obrabiana powierzchnię. Kruchość, łamliwość ziaren węglika krzemu powoduje stałe tworzenie się kolejnych ostrych krawędzi skrawających. Węglik krzemu czarny jest stosowany do produkcji narzędzi ściernych, do szlifowania kruchych stopów żelaza z węglem, żeliwa, a także do szlifowania metali kolorowych, np. aluminium, stopów, np.: brązu i innych, jak również do obróbki materiałów niemetalicznych np. beton, kamień, ceramika, szkło, tworzywa sztuczne, guma itp. oraz do obróbki węglików spiekanych.

99C – węglik krzemu zielony – wyższej czystości odpowiednik czarnego węglika krzemu o zawartości minimum 99% SiC i właściwościach bardzo do niego zbliżonych. Posiada jednak jeszcze większą twardość i kruchość. Jest droższy w produkcji przez co zaleca się stosować go w obróbce precyzyjnej bardzo twardych materiałów takich jak węgliki spiekane, granit, marmur, kamienie szlachetne, ceramika lub szkło.

Wielkości ziaren materiałów ściernych dostępnych w naszym asortymencie są oznaczone numerami wg PN-76/M.-59107 i zgodne są z międzynarodowymi zaleceniami ujętymi w normach FEPA. Wielkości ziaren ściernych są nazywane również potocznie granulacją lub ziarnistością. W tabeli podano zestawienie numerów ziaren stosowanych do produkcji narzędzi ściernych spojonych. Każdy numer ziarna jest przyporządkowany dopuszczalnemu przedziałowi wielkości ziarna, określonej w mikrometrach (µm.).

Oznaczenia granulacji ziarna ściernego do narzędzi ściernych spojonych

Numer granulacji ziarna ściernego„wg normy FEPA” 

Charakterystyczny wymiar ziarna ściernego w µm

od
do (włącznie)
ziarno grube
16
20
22
24
30
1400
1180
1000
850
710
1180
1000
850
710
600
ziarno średnie
36
40
46
54
60
60
500
425
355
300
500
425
355
300
250
ziarno drobne
70
80
90
100
120
250
212
180
150
125
212
180
150
125
106
ziarno bardzo drobne
150
180
220
106
90
75
63
53
mikroziarno
F280/37
F320/29
F360/23
F400/17
46,5
38,0
30,7
24,3
18,3
42,5
35,0
27,7
21,3
16,3