Tarcze płaskie i z wybraniem

Do podstawowych typów tarcz do szlifowania o spoiwie żywicznym, oferowanych przez naszą firmę, można zaliczyć tarcze płaskie – typ 1
oraz tarcze z wybraniem – typ 5, 6, 7, 11.

Ściernice typu 1 niezbrojone i zbrojone pierścieniami stalowymi i/lub siatkami z włókna szklanego oraz w miarę potrzeby wzmocnione strefą z drobnego ziarna, stanowią najliczniejszą grupę narzędzi ściernych ogólnego i specjalnego zastosowania. Służą do szlifowania precyzyjnego i zgrubnego różnych materiałów, np. stali twardych i miękkich, stali nierdzewnych, staliwa, żeliwa, aluminium, brązu, mosiądzu, betonu, kamienia, lastryka, ceramiki, a także do ostrzenia narzędzi skrawających.

Ściernice typów 5 i 7 przeznaczone są również do ostrzenia narzędzi oraz do zgrubnego i precyzyjnego szlifowania różnych materiałów, np. lastryka, kamienia, ceramiki, w tym: parapetów czy schodów. Do tych czynności ściernice stosowane są na szlifierkach ręcznych z tzw. “giętkim wałem”. Natomiast w szlifowaniu rozjazdów w kolejnictwie na szlifierkach przejezdnych.

Ściernice typu 6 produkowane są w dwóch wersjach konstrukcyjnych: z otworem przelotowym lub z wkładką gwintową centralną. Przeznaczone są zarówno do zgrubnego jak i precyzyjnego szlifowania różnych materiałów i ostrzenia narzędzi skrawających. Jako typowe zastosowanie można wymienić ostrzenie noży krążkowych, gilotynowych, pił, wierteł, frezów, a także szlifowanie płaskich powierzchni lastrykowych.

Ściernice typu 11 produkowane są w różnych wariantach konstrukcyjnych: z otworem przelotowym, z wkładką gwintową w otworze, ze zbrojonym dnem. Przeznaczone są do zgrubnego i dokładnego szlifowania różnych materiałów: stali, żeliwa, staliwa, brązu, mosiądzu, aluminium, betonu, kamieni, lastryka, ceramiki, np. spoin konstrukcji stalowych, odlewów, szyn kolejowych, powierzchni lastrykowych, wyrównywania betonu, prac remontowo-renowacyjnych, itp.

 

Szczegółowe informacje dotyczące tego asortymentu mogą Państwo znaleźć w katalogu Andre na stronie 42. w rozdziale: „Narzędzia ścierne ze spoiwem żywicznym”, klikając „tutaj

 

W tej kategorii nasza firma dysponuje ściernicami następujących producentów: