SEGMENTY I OSEŁKI

Nasze przedsiębiorstwo posiada również w ofercie Segmenty oraz Osełki ścierne o spoiwie ceramicznym. Standardowe typy segmentów oraz osełek zostały przedstawione w tabelach.

Segmenty ścierne proste i kształtowe przeznaczone są do zgrubnego i wykańczającego szlifowania powierzchni płaskich przedmiotów wykonanych ze stali twardych i miękkich, żeliwa, staliwa, metali kolorowych, lastryka, kamieni. Typowe zastosowanie to szlifowanie blatów pił tarczowych, tarcz sprzęgłowych, hamulcowych, czół pierścieni, ostrzenie noży gilotynowych. Segmenty ścierne typu 31 stosowane są na szlifierkach do płaszczyzn z głowicami segmentowymi, na szlifierkach przejezdnych, w agregatach szlifierskich.

Osełki ścierne przeznaczone są do ręcznego (90) bądź mechanicznego (54) gładzenia powierzchni, ostrzenia narzędzi, załamywania krawędzi, gratowania przedmiotów wykonanych ze stali, żeliwa, staliwa, metali kolorowych, ceramiki, węglików spiekanych i innych. Mogą być również stosowane jako obciągacze ściernic z materiałów twardych i supertwardych. Nasze przedsiębiorstwo dysponuje wszystkimi standardowymi wymiarami osełek i segmentów ściernych o spoiwie ceramicznym.

Wymiary oraz szczegółowe informacje o osełkach znajdą Państwo w katalogu Fabryki Tarcz Ściernych od strony 61. w dziale „Narzędzia ścierne ze spoiwem ceramicznym”. Link do katalogu tutaj: https://www.ftselephant.pl/katalog/

 

Producentami dostępnych u nas ściernic :